EU PROJEKTI Elektroeko

 

EU PROJEKTI

 

Pristupom 1.7.2013. u punopravno članstvo EU, RH je ostvarila pravo na više od 10 milijardi eura iz EU strukturnih i investicijskih fondova (ESI). Na taj se način do 2020. otvorio široki spektar mogućnosti razvoja i privatnog i javnog sektora, baziran na znatnom iznosu potpora.

  • Envicon d.o.o. nudi profesionalnu izradu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz ESI fondova, ex ante evaluaciju pripremljenih projekata, kao i edukaciju o mogućnosti korištenja istih od strane certificiranih EU Project Managera.
  • Envicon d.o.o. je do danas ostvario portfelj projekata financiranih iz ESI i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u vrijednosti većoj od 4 mil. eura.